Category: News

ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആയിരം രൂപ ധനസഹായം വീണ്ടും എത്തുന്നു, വിശദമായി

ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആയിരം രൂപ ധനസഹായം വീണ്ടും എത്തുന്നു, ഒപ്പം പ്രിമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങളും, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ കൈകളിലേയ്ക്ക്. ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ 1000 രൂപ ധനസഹായമായി നൽകിയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ 1000 രൂപ നൽകാൻ...

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ വർഷത്തെ അവസാന ഗഡുവായ 2000 രൂപയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അറിവ് ഇതാ

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ വർഷത്തെ അവസാന ഗഡുവായ 2000 രൂപയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പുതിയ പദ്ധതിക്കും തുടക്കമായി. പ്രധാന മന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയിലൂടെ 17,000 കോടി രൂപ 58 കോടി കർഷകർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ അവസാന ഗഡുവായ 2000 രൂപയും...

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡിൽ 471 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു, പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡിൽ 471 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു, ഈ അവസരം നിങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. കഴിഞ്ഞ മാസം ജൂലൈ 23ന് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പരസ്യം അവർ നൽകിയിരുന്നു, ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് 471 ഒഴിവുകളാണ് പല തസ്തികകളിലും ആയി ഉള്ളത്,...

പാറ്റയുടെ ശല്യം വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അവരെ ഈ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കാം

പാറ്റയുടെ ശല്യം വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അവരെ ഈ രീതിയിൽ മുഴുവനായി നശിപ്പിക്കാം. ഇത് പരീക്ഷിച്ചവർക്കെല്ലാം നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാറ്റ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചോക്കും, സ്പ്രകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അതിനുപകരമായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ വച്ച് തന്നെ ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കാം....

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണവും, പരിശോധനയും, അപ്പീലും

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണവും, പരിശോധനയും, അപ്പീൽ സമർപ്പണവും അങ്ങനെ തുടർന്നുള്ള നടപടികളെ കുറിച്ച് അറിയാം. സർക്കാരിൻറെ വക സ്വന്തമായി വീട് നിർമിക്കാനായി നാലാംഘട്ട ലൈഫ്മിഷൻ ഭവന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നും അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം...

ലോൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇനി മാസംതോറുമുള്ള തിരിച്ചടവിൽ വൻ ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്, അറിവ്

ലോൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇനി മാസംതോറുമുള്ള തിരിച്ചടവിൽ വൻ ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആർ.ബി.ഐയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് അറിയാം. ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് അപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങളുടെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ആർ.ബി.ഐയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകളും ലോൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി മൊറട്ടോറിയം പിരീഡ് നൽകിയിരുന്നു, അതായത് ആദ്യ മൂന്നു...

സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതൽ സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു, അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നും അറിയാം

സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതൽ സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു, അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നും ആർക്കൊക്കെ ആണെന്നും അറിയാം. 2020 മാർച്ച് മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, എന്ന് സ്കൂൾ തുറക്കും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസം എന്തായാലും തുറക്കുകയില്ല എന്നും സെപ്റ്റംബർ മാസം തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും...

ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം കുറച്ചുകൂടി വൈകുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം

ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം കുറച്ചുകൂടി വൈകുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു, ആയതിനാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൗജന്യ കിറ്റ് നൽകുന്നതിനായി തിയ്യതി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച തീയതികളിൽ വിതരണം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പിന്നീട് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം കുറച്ചുകൂടി...

സ്വന്തം മക്കളുടെ പഠനമുറി നിർമ്മിക്കാനായി സർക്കാരിൻറെ വക 2 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്നു

സ്വന്തം മക്കളുടെ പഠനമുറി നിർമ്മിക്കാനായി സർക്കാരിൻറെ വക 2 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്നു. കേരള സംസ്ഥാനത്ത് 14 ജില്ലകളിലായി പഠനമുറി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ്, ഇതിലൂടെ 120 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ബിത്തി എല്ലാം തേച്ച് പെയിൻറ് അടിച്ച്, തറയിൽ ടൈൽ വിരിച്ചു, ബുക്കുകൾ ഒക്കെ വക്കാനായി കബോർഡുകൾ...

ആർ.ബി.ഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വിവരങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടമാക്കാതിരിക്കാൻ

ആർ.ബി.ഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വിവരങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പരാതിയുമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയാൽ ആരും നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. അനാവശ്യമായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആർബിഐ തന്നെ കർശനമായി നിങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൽ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ടി വരും....