January 19, 2021

ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അറിയാത്ത പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും മാസം 2850 രൂപ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്

ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അറിയാത്ത പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും മാസം 2850 രൂപ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊൾ അറിയാവുന്നതാണ്. അത് ഏവർക്കും സഹായകരമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി പണം നിക്ഷേപിക്കാനും കുറികൾ …

മരം വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എത്ര വില പറയണമെന്ന് ഇതിലൂടെ അറിയാം, സുപ്രധാന അറിവ് നേടാം

മരം വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എത്ര വില പറയണമെന്ന് ഇതിലൂടെ അറിയാം. വീടിന്റെ പറമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ആയി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ വെട്ടാനായി കൊടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കാറ്റിലും മഴയിലും മരം വീഴുകയോ ഒക്കെ …

വീട്ടിൽ അലമാരകൾ ഏത് ഭാഗത്ത് വെക്കണം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം, ഈ മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമായിരിക്കും

വീട്ടിൽ അലമാരകൾ ഏത് ഭാഗത്ത് വെക്കണം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം, ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ചിരുന്നാൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി അറിയാം. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാം കബോർഡ് കൂടാതെ എന്തായാലും ഒരു അലമാര എങ്കിലും …

വീട്ടിലെ എർത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ച് കറണ്ട് ബില്ല് കുറക്കാനാകും

വീട്ടിലെ എർത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ച് കറണ്ട് ബില്ല് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ അറിവാണ്. പല വീടുകളിലും വയറിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് …

ബാത്റൂമിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചുമരുകളിൽ നനവ് കാണുന്നുണ്ടോ? പരിഹാരം ഉണ്ട്, ഏവർക്കും ഉപകാരപ്രദം

ബാത്റൂമിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചുമരുകളിൽ നനവ് കാണുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പരിഹാരം ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഉപകാരപ്രദം ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടും. സാധാരണ റൂമിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉള്ളവർ ചുമരുകളിൽ നനവ് തട്ടാതിരിക്കാൻ …

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതാ, പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? പരിഹാരങ്ങൾ? അറിവ്

ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളവർ ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അതു സ്വന്തമാക്കാൻ ഉള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നു, ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദം ആകട്ടെ. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ …

പൈപ്പ് മുറുക്കി അടച്ചാൽ പോലും തുള്ളിയായി വെള്ളം വരുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റിൽ പരിഹാരം

വീട്ടിൽ പൈപ്പ് മുറുക്കി അടച്ചാൽ പോലും അതിൽനിന്നു തുള്ളിയായി വെള്ളം വരുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 5 മിനിറ്റിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതിനായി പൈപ്പ് ഒന്നും മാറ്റേണ്ടതില്ല. സാധാരണ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലംബറിനെ …

തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറ്റിക്കോല് തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഉപയോഗങ്ങൾ അറിയണം

നിങ്ങൾ സാധാരണ തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറ്റിക്കോല് തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. തീർച്ചയായും ഇതു പലർക്കും പുതിയ അറിവായിരിക്കും, ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. …

കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററുകൾ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എളുപ്പം ഒരു എൽഇഡി ടിവി ആക്കി മാറ്റാം

കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററുകൾ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എളുപ്പം ഒരു എൽഇഡി ടിവി ആക്കി മാറ്റാം. ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന അറിവ് നിങ്ങൾക്കും സഹായകമാകട്ടെ. വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർനെക്കാളും ഏറെ ഉപയോഗവും കൊണ്ടുനടക്കാൻ എളുപ്പം ഒക്കെ ലാപ്ടോപ്, …

വീടുപണിയുമ്പോൾ/ കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ നിയമപരമായി നമ്മൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഒരു വീടുപണിയുമ്പോൾ/ കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ നിയമപരമായി നമ്മൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, അത് അറിയാതെ പോയാൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ തന്നെ സംഭവിച്ചേക്കാം. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം നിയമവശങ്ങളാൽ ഓരോരുത്തരും ബന്ധിതനാണ്, …