പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇന്നും സ്വർണത്തിന്റെ വില കൂടിയിരിക്കുന്നു, വിശദമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം

പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇന്നും സ്വർണത്തിന്റെ വില കൂടിയിരിക്കുന്നു, വിശദമായി അറിയാം. സ്വർണ വിലയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങള് നൽകുന്ന പിന്തുണക്ക്‌ ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട്, ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണ വിലയെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇൗ പേജിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കും. ഇന്നലെ സെപ്റ്റംബർ...

ഇന്നത്തെ (09.09.2020) സ്വർണ്ണ വില വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, വില ഉയരുന്നു

ഇന്നും സ്വർണവില കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. വില അറിയാം.സ്വർണ വിലയുടെ അപ്ഡേറ്റിന് നിങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണക്ക്‌ നന്ദി, തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണ വിലയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇൗ പേജിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നത് ആയിരിക്കും. ഇന്നലെ സെപ്റ്റംബർ 8,2020ൽ സ്വർണം പവന് 37600 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4700 രൂപയും ആയിരുന്നു, എന്നാല്...

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വീണുപോകരുത്, നല്ല അറിവ്

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വീണുപോകരുത്. ഇത് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചികിത്സാചിലവുകൾ വഹിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും, ആയതിനാൽ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും, അതുമൂലം തന്നെ...

ഇന്നും സ്വർണ വില കൂടിയിരിക്കുകയാണ്, ആയതിനാൽ ഇന്നത്തെ വില എത്രയെന്നുനിങ്ങൾക്ക് അറിയാം

ഇന്നും സ്വർണ വില കൂടിയിരിക്കുകയാണ്, ആയതിനാൽ വില എത്രയെന്നു അറിയാം. കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് വില കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കുറയാനായിരിക്കും എന്ന് കരുതി എങ്കിലും ഇന്നും ഇന്നലെയും സ്വർണ വില കൂടിയിരിക്കുക ആണ്, ഇന്നലെ സെപ്റ്റംബർ 7നു പവന് 160 രൂപ കൂടി, സ്വർണ...

ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കൊണ്ട് അടിപൊളി ലുക്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റാർ ആകാം

ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കൊണ്ട് അടിപൊളി ലുക്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റാർ ആകാം. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകഴിഞ് വലിച്ചെറിയാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നാൽ അത് പ്രകൃതിക്കും നമുക്കും ഏറെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗിക്കാൻ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെവരുമ്പോൾ...

ഒരുകാലത്ത് രാജാവായിരുന്ന മാരുതി 800 പുതിയ ലുക്കിൽ ഗംഭീരമായ തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുന്നു, അറിവ്

ഒരുകാലത്ത് രാജാവായിരുന്ന മാരുതി 800 പുതിയ ലുക്കിൽ ഗംഭീരമായ തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഇപ്പോൾ മാരുതി 800 അത്ര വിപണിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുകാലത്ത് വിപണിയിൽ മുൻ നിരയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആരും മറക്കാത്ത ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവുകയില്ല. പിന്നീട് ഈ വാഹനത്തിന് പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിക്കൊണ്ട്...

സെപ്റ്റംബർ മാസം നീല വെള്ള കാർഡ്ക്കാർക്കുള്ള റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്

സെപ്റ്റംബർ മാസം നീല വെള്ള കാർഡ്ക്കാർക്കുള്ള റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്, ഇതറിയാതെ റേഷൻകടകളിൽ പരത്തിപെടേണ്ടതില്ല. സെപ്റ്റംബർ മാസവും മറ്റു മാസങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വെള്ള, നീല കാർഡുകാർക്ക് ഏറ്റവും വിഷമകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ എല്ലാം...

സ്വർണ വില വീണ്ടും ഉയരത്തിലേക്ക്, ഇന്നത്തെ വില നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി ഇവിടെ അറിയാം

ഇന്ന് സ്വർണവില ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവിലയെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഈ പേജിലൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും., ആയതിനാൽ ഈ വിവരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവര്ക്കും സഹായകരമാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച അവധി ആയതിനാൽ സെപ്തംബര് 5ലെ വില തന്നെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെയും അതായത് പവന്...

പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനായി കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ ധനസഹായം, അറിവ്

പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനായി കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ ധനസഹായം നൽകുന്നു. ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. കേരളത്തിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന അതായത് ഒ.ബി.സി,വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്കും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിനായി കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെയൊരു...

ആധാർ കാർഡും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 36,000 രൂപ ലഭിക്കുന്നു, കേന്ദ്രസഹായം

ആധാർ കാർഡും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 36,000 രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രസഹായം ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. സാധാരണക്കാർക്കുവേണ്ടി കേന്ദ്രസഹായം എന്ന രീതിയിൽ പ്രതിമാസം 3000 രൂപ നൽകുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ കൂലിവേല ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അസംഘടിത മേഖലയിൽ അതായത് ചെറുകിട വ്യാപാരം നടത്തുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ...